Stubbfräsning som blir bra första gången!
Stubbfräsning Frigör dina grönytor
Stubbfräsning Frigör grönytorna

Stubbfräsning i Umeå

Det naturliga, skonsamma och miljövänliga alternativet att avlägsna stubbar!

Med vår smidiga maskin tar vi oss fram överallt med stor flexibilitet och minsta möjliga påverkan på kringliggande område. Vi tar även bort stubbar i asfalt och grus. Städa tomten på stubbar och frigör grönytan för öppen planlösning för alla sorters aktiviteter samtidigt som vi förenklar er gräsklippningen!