Bort med stubben och förenkla gräsklippningen!

Rensa tomten på stubbar, fördelarna är många som t.ex: förenkla gräsklippningen och förbättra  framkomligheten  för både lekande barn och trädgårdsaktiva vuxna.

Bra stubbfräsning i Umeå

Stubbfräsning är det naturliga alternativet att ta bort en stubbe. Det är miljövänligt och prisvärt och ett bättre alternativ till att gräva upp stubben som påverkar omgivande mark och medför avgifter för deponering eftersom trädstubbar klassas som miljöfarligt avfall.

Stubbfräsningen utförs ner under marknivån (standarddjup: 10cm) där stubben förruttnar på ett naturligt sätt. När stubben är borta återstår endast flis samt ett hål som ni med fördel kan fylla med jord och sedan rulla ut gräsmattan eller så eget gräs.

VÅRA UPPDRAGSGIVARE:
Vi arbetar mest för privatpersoner i villaträdgårdar, men även för markfirmor och anläggningsföretag, byggföretag, trädfällare, fastighetsbolag, kommuner & parker, kyrkogårdsförvaltningar, golfbanor samt utmed vägar och spår m.m.

GEOGRAFI: Vi utgår från Umeå och tar uppdrag i Västerbotten och Örnsköldsvik

Stubbflis kan användas med stor fördel i trädgården som barktäck i rabatterna eller komposteras för senare användning.

Stubbfräsning Umeå

Priser

Grundpriset baseras på stubbens diameter.
Storleken mäts i markplan enligt bilden:

Stubbfräsning Umeå
  • Grundpris 100kr/dm
  • Framkörningsavgift 500kr
  • Vid större antal stubbar ring för fri offert
  • Uppsamling och bortforsling ombesörjes mot kostnad. Deponiavgift kan förekomma.
Välkommen att kontakta oss

En stubbes livslängd:

Det behövs flera decennier för en stubbe att ruttna. 

Granstubben ruttnar inifrån och en tallstubben utifrån. Kontakta oss och slipp själv det slitsamma arbetet att gräva upp för hand.

Vi samarbetar med Umeå Trädfällning för professionell och säker trädfällning. Sedan fräser vi bort stubbarna och er tomt är klar!

Powered by